Αρχική Σελίδα > FAQs
Περιήγηση στις κατηγορίες
καρφίτσα κράμα(28)
Φουρκέτες μόδας μεταλλικά(37)
Μόδα μεταλλική ζώνη πανί(77)
Μοντέρνα σκουλαρίκια(247)
Fashion δαχτυλίδι δάχτυλο(28)
Βραχιόλι μόδας(122)
Βραχιόλια μόδας(101)
Μόδα κολιέ(383)
Σύνολο κοσμήματος(22)
Fashion αλυσίδα υποδημάτων(18)
Μεταλλικές αλυσίδες κοσμήματα(10)
Νέα Σχεδιασμός
Επικοινωνήστε μαζί μας
The QC team is composed of skilled engineers and technicians.Working on CEFCC quality management system control, the QC system covers al...Επικοινωνήστε τώρα

FAQs


Γιατ? να μα? επιλ?ξετε;
v Με δ?κα πιο years'experience στον τομ?α κοσμημ?των στην Κ?να, ε?μαστε εξειδικευμ?νο κατασκευαστ? και εξαγωγ?α.
v Μια ποικιλ?α απ? κοσμ?ματα ?πω? κολι?, σκουλαρ?κια, δαχτυλ?δια, ζ?νε? μ?ση?, βραχι?λια και βραχι?λια, φουρκ?τε?, εξαρτ?ματα τη? ?νδυση? κοσμ?ματα, κλπ ε?ναι διαθ?σιμα.
v ?ριστη ποι?τητα δοκιμασ?α μπορε? να περ?σει, ?πω? SGS, ROHS, κ.λπ. Μεγ?λη ποσ?τητα μπορε? να γ?νει απ? την καλ? και ενωμ?νη ομ?δα μα?.
v Μοντ?ρνα σχ?δια ?χουν αποκτ?σει διεθν? φ?μη στι? ΗΠΑ, τον Καναδ?, τη Ρωσ?α, την Ισπαν?α, την Ιταλ?α, το Ηνωμ?νο Βασ?λειο, τη Γαλλ?α, τη Γερμαν?α, την Τουρκ?α, την Τα?λ?νδη, την Ινδ?α, τη Βραζιλ?α, το Μαρ?κο, την Ιαπων?α, την Αυστραλ?α, κ.λπ.
v Η αποτελεσματικ? εξυπηρ?τηση μετ? την π?ληση μπορε? να παρ?χεται σε περιπτ?σει?.
?
Π?? να π?ρει τα δε?γματα μα?;
v Τα δε?γματα που παρ?χονται. Δε?γμα του κ?στου? ε?ναι σε διαπραγμ?τευση (μπορε? να επιστραφε? μετ? την παραγγελ?α).
v Προσαρμοσμ?νη δε?γματα ε?ναι ευπρ?σδεκτα.
v Δε?γμα χρ?νο?: 10 ~ 13 ημ?ρε?.
?
Π?? να κ?νετε την παραγγελ?α σα?;
v Δε?τε την ιστοσελ?δα, επιβεβα?ωσε την ποσ?τητ? μα?.
v Οι πωλ?σει? θα σα? στε?λουμε προσφορ?? και τιμ?? και την ποσ?τητα επιβεβαι?νεται.
v Proforma τιμολ?γιο που στ?λνεται και 30% προκαταβολ? που ?λαβε.
v Η παραγωγ? γ?νεται και ενημ?ρωσ? του?.
v Υπ?λοιπο πλ?ρωσα και τα προ??ντα που διοργαν?νονται για την παρ?δοση.
v Μετ? την π?ληση υπηρεσ?α που παρ?χεται σε περ?πτωση προβλημ?των.

?
Μετ? την π?ληση
v Ε?ν βρε?τε κ?τι λ?θο? (κατ?τερη ποσ?τητα, βλ?βε?, κλπ) αφο? λ?βετε το δ?μα, παρακαλ? να βγ?λετε φωτογραφ?ε? και να επικοινων?σετε μαζ? μα? με τη μ?α, και την ?μεση απ?ντηση και καλ?? λ?σει? θα πρ?πει να παρ?χονται.